Звіт про результати повторного відстеження регуляторного акту Друк

ЗВІТ

про результати  повторного відстеження  щодо

Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Жидачівського району та Положення про проведення конкурсу на право оренди майна  спільної  власності територіальних громад Жидачівського району

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Жидачівського району

 Положення про проведення конкурсу на право оренди майна  спільної  власності територіальних громад Жидачівського району

2. Назва виконавця заходів з  відстеження

Виконавчий апарат Жидачівської  районної ради

3.Цілі прийняття акта

Методика та Положення розроблено з метою вдосконалення процедури передачі в оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Жидачівського району та проведення конкурсу на право оренди

Основним завданням Методики та Положення є забезпечення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду  майна спільної власності територіальних громад Жидачівського району

4.Строк виконання заходів з відстеження

            З 10.12..2012р. по 25.01.2013р.

5.Тип відстеження

Повторне (07.12.2011р.-10.12.2012р.)

6.Методи одержання результатів відстеження

Шляхом аналізу статистичних даних

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснено шляхом аналізу даних про кількість  майна, яке перебуває на  балансі балансоутримувачів, не використовується  і  передається в оренду

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Якісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акта є:
 -   затвердження більш вдосконалої Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна;
-      запровадження економічно обгрунтованого розрахунку орендної плати за використання комунального нерухомого майна, відповідно до вимог чинного законодавства;
-   здійснення чіткого контролю за цільовим використанням об’єктів, переданих в оренду (правильність визначення орендних ставок, зобов’язання щодо поліпшень тощо);
-   упорядкування процесу передачі в оренду нерухомого майна;
-  створення більш сприятливих умов для потенційних орендарів вільних приміщень, що належать до комунальної власності.

Кількісними показниками результативності впровадження цього регуляторного акта є  збільшення кількості орендарів об’єктів нерухомого майна,  що належить до спільної власності територіальних громад району та  збільшення надходження коштів до районного бюджету .
Розмір річної орендної плати станом на 01.01.2012р. становив  49711.65грн., а станом на 1.12.2012р. – 51046,77грн.     Досягнуті показники свідчать про ефективність від впровадження прийнятого регуляторного акта.
              9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Прийняття регуляторного акта несе позитивний результат.Повторне відстеження результативності рішення районної  ради  від 07.2011р. №137 «Про оренду майна, яке перебуває у спільній власності територіальних громад Жидачівського району» показує, що за результатами прийняття вказаного рішення отримано певні позитивні соціально-економічні наслідки та забезпечено ефективність і збалансованість у сфері врегулювання правовідносин за використання комунального нерухомого майна.
    Застосування існуючої Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна, орендних ставок за використання комунального нерухомого майна слід вважати доцільним та економічно обґрунтованим. Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна відповідає вимогам діючого законодавства України.
Періодичне відстеження планується здійснювати один раз на три роки  з дня виконання заходів з повторного відстеження.

Голова Жидачівської районної ради            (підпис)             Ігор Кос