ПОЛОЖЕННЯ про президію Жидачівської районної ради VII скликання Друк

Затверджено

рішенням Жидачівської

районної ради

від 1 грудня 2015 року №10

зі змінами від 22.12.2015р.№23

ПОЛОЖЕННЯ

про президію Жидачівської районної ради

 Львівської області VII скликання

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ


1.1. Президія Жидачівської районної ради Львівської області VII скликання (надалі - президія) є  дорадчим органом утвореним на строк повноважень ради (із змінами, внесеними згідно рішення від 22.12.2015р.№23).

1.2. Президія утворена для попередньої підготовки погоджених пропозицій і рекомендацій з питань, що передбачається винести на розгляд районної ради, забезпечення взаємодії районної  ради з виконавчими органами влади, координації діяльності постійних комісій, депутатських груп, фракцій і депутатів районної ради.

1.3. До складу президії входять голова районної ради, його заступник, голови постійних депутатських комісій, уповноважені представники депутатських груп і фракцій (по одному від кожної).

1.4. Засідання президії проводяться в міру необхідності, гласно і відкрито.

1.5. Президія може приймати рішення, що носять дорадчий характер.

1.6. Протоколи засідань президії підписує голова районної ради, протоколює засідання начальник організаційно-господарського відділу.

 

  1. 2.ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ  ПРЕЗИДІЇ

2.1.Очолює президію голова районної ради.

2.2. Засідання президії скликаються головою районної ради, а у випадку його відсутності заступником голови, в міру необхідності і є правомочними, якщо в них бере участь більшість членів від складу президії.

2.3.Засідання президії можуть проводиться за пропозицією 1/3 складу президії.

2.4. На засіданнях президії районної ради за запрошенням голови районної ради можуть бути присутніми посадові особи районної державної адміністрації і керівники місцевих рад, здійснюючі свої повноваження на території району.

2.5. Веде засідання президії голова районної ради, або за дорученням його заступник.

2.6. Президія приймає пропозиції і рекомендації шляхом відкритого голосування. Вони вважаються прийнятими, якщо за них проголосувало більше половини від складу президії. При рівності голосів голос головуючого має перевагу перед голосами інших членів президії.

2.7. Депутат районної ради, що не входить до складу президії і приймає участь у засіданні президії, має право дорадчого голосу.

  2.8. Пропозиції і рекомендації президії можуть реалізовуватися розпорядженнями голови районної ради або рішеннями районної ради при дотриманні встановленої Законами і Регламентом ради процедури (із змінами, внесеними згідно рішення  від 22.12.2015р.№23).

 

3. ПОВНОВАЖЕННЯ ПРЕЗИДІЇ

 

3.1. Президія розглядає пропозиції органів виконавчої влади, постійних депутатських комісій, депутатів районної ради, розробляє план роботи районної ради.

3.2. Президія розглядає на своїх засіданнях проекти порядку денного чергових і позачергових сесій районної ради і проекти їх рішень.

3.3. Президія за дорученням районної ради:

- заслуховує інформацію про хід виконання рішень районної ради;

- заслуховує інформацію постійних депутатських комісій про результати контролю виконання бюджету і реалізації програм соціально-економічного розвитку району та інше;

- заслуховує інформацію тимчасових контрольних комісій і готує попередні висновки і рекомендації на розгляд Ради;

- обговорює питання взаємодії районної ради з іншими органами місцевого самоврядування, політичними партіями, рухами, об'єднаннями громадян і дає по них рекомендації голові районної ради;

- виробляє пропозиції по висвітленню діяльності районної ради, її органів і депутатів у засобах масової інформації.

3.4. Президія попередньо розглядає договори, які пропонується підписати голові районної ради від імені районної ради, готує по них висновки і виносить на розгляд районної ради.

4. МАТЕРІАЛЬНЕ Й ОРГАНІЗАЦІЙНЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРЕЗИДІЇ


Матеріальне, організаційне, правове, інформаційно - аналітичне забезпечення діяльності президії здійснює виконавчий апарат Жидачівської районної ради.