Районний бюджет Жидачівського району на 2017 рік Друк

                                                                                       

УКРАЇНА

ЖИДАЧIВСЬКА РАЙОННА РАДА

Х сесія VII-го скликання

Рішення №178

від 22 грудня 2016 року         

м.Жидачів

Про районний бюджет Жидачівського району на 2017 рік

Відповідно до статей 75, 76, 77 Бюджетного кодексу України, Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік", пункту 17 частини першої статті 43, статей 44, 59, 61-64, 66 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", Жидачівська районна рада

ВИРІШИЛА:

  1. 1.Визначити на 2017 рік:

- доходи районного бюджету у сумі 405 861,1 тис.грн, у тому числі доходи загального фонду бюджету – 402 616,4 тис.грн, доходи  спеціального фонду бюджету – 3 244,7 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку – 0,0 тис.грн. згідно з додатком 1 до цього рішення;

- видатки районного бюджету у сумі 405 861,1 тис.грн, у тому числі видатки загального фонду бюджету – 402 616,4 тис.грн, видатки спеціального фонду бюджету – 3 244,7 тис.грн, у тому числі бюджету розвитку – 0.0 тис.грн.  згідно з додатком 3 до цього рішення;

  1. 2.Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів районного бюджету на 2017 рік у розрізі відповідальних виконавців за бюджетними програмами, у тому числі по загальному фонду 402 616,4 тис.грн та спеціальному фонду 3 244,7 тис.грн згідно з додатком № 3 до цього рішення.
  2. 3.Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету у сумі  2000,0 тис.грн згідно з додатком 2 до цього рішення;
  3. 4.Затвердити на 2017 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 до цього рішення.
  4. 5.Затвердити на 2017 рік резервний фонд районного бюджету у сумі  500,0 тис.грн.
  5. 6.Затвердити перелік захищених видатків загального фонду районного бюджету на 2017 рік за їх економічною структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

7. Затвердити формулу розподілу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам сіл, селищ та міст (міст районного значення) на утримання  палаців і будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу на 2017 рік згідно з додатком 5 до цього рішення.

8. Затвердити перелік установ культури, видатки на які в 2017 році будуть проводитись з бюджетів сіл, селищ та міст   (міст  районного значення)  за  рахунок  субвенції  з районного бюджету згідно з додатком 6 до цього рішення.

9. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі  51 тис. грн. згідно з додатком  7 до цього рішення.

10. Відповідно до вимог статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України, виступати у 2017 році в особі начальника  фінансового управління райдержадміністрації одержувачем:

- позик на покриття тимчасових касових розривів, що виникають за загальним фондом та бюджетом розвитку районного бюджету, у фінансових установах, на строк до трьох місяців у межах поточного бюджетного періоду;

- позик на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, у межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

11. Установити, що у 2017 році надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що є у комунальній власності Жидачівської районної ради, зараховуються до районного бюджету згідно Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального майна Жидачівської районної ради (майна спільної власності територіальних громад району), затвердженої рішенням Жидачівської районної ради від 7 грудня 2011 року № 137.

12. У процесі виконання районного бюджету у межах його загального обсягу перерозподіл видатків, що призводить до зміни обсягу затверджених бюджетних призначень головному розпорядникові коштів районного бюджету за загальним і спеціальним фондами (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків), а також розподіл та перерозподіл затверджених і додатково наданих офіційних трансфертів здійснювати з урахуванням вимог чинного бюджетного законодавства районній державній адміністрації за погодженням з головою районної ради та головою постійної комісії з питань бюджету та фінансової політики,  з наступним затвердженням розпоряджень на сесії районної ради.

Зміни до напрямів використання коштів на реалізацію районних програм, переліку об’єктів, визначених програмою капітального будівництва за рахунок коштів бюджету розвитку, вносити районній державній адміністрації в межах загального обсягу видатків, передбачених на відповідну програму, за погодженням з головою районної ради та головою постійної комісії з питань бюджету та фінансової політики.

13. Уповноважити голову районної ради підписувати договори про міжбюджетні трансферти.

14. Жидачівській райдержадміністрації:

14.1.   За наявності тимчасово вільних коштів районного бюджету спрямовувати їх на депозитні рахунки фінансово-кредитних установ відповідно до вимог Бюджетного кодексу України та за порядком, визначеним Кабінетом Міністрів України.

14.2. Затвердити обґрунтовані граничні обсяги споживання енергоносіїв у фізичних розмірах для головних розпорядників коштів районного бюджету.

14.3.    Кошти з районного бюджету виділяти в межах зареєстрованих розпорядниками коштів бюджетних зобов’язань в органах державної казначейської служби  на підставі замовлень головних розпорядників коштів.

 14.4.  Забезпечити врахування розпорядниками коштів районного бюджету в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ і послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.

 14.5. Враховувати внесення Міністерством фінансів України змін та доповнень до бюджетної класифікації, відповідно до вимог Закону України "Про Державний бюджет України на 2017 рік" у частині присвоєння окремим трансфертам,  доходам і видаткам найменувань та кодів класифікації, під час складання і виконання розпису обласного бюджету на 2017 рік.

15. Органам місцевого самоврядування  забезпечити фінансування з відповідних місцевих бюджетів закладів, установ та організацій, визначених у додатку 6 до цього рішення.

16. Додатки 1-7 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Кошти в сумі 1 046 282.88грн. від продажу нерухомого майна - корпусу №4 Журавнівського НВК, спрямувати на потреби  Журавнівського НВК.

18. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну депутатську комісію районної ради з питань бюджету та фінансової політики (В.Ревер).

Голова районної ради                                                      Ігор КОС

Додатки