ЗВІТ про результати періодичного відстеження регуляторного акту Друк

ЗВІТ

про результати  періодичного відстеження  щодо

Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Жидачівського району та Положення про проведення конкурсу на право оренди майна  спільної  власності територіальних громад Жидачівського району

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду майна спільної власності територіальних громад Жидачівського району

 Положення про проведення конкурсу на право оренди майна  спільної  власності територіальних громад Жидачівського району

2. Назва виконавця заходів з  відстеження

Виконавчий апарат Жидачівської  районної ради

3.Цілі прийняття акта

Методика та Положення розроблено з метою вдосконалення процедури передачі в оренду комунального майна спільної власності територіальних громад Жидачівського району та проведення конкурсу на право оренди

Основним завданням Методики та Положення є забезпечення єдиного організаційно-економічного механізму справляння плати за оренду  майна спільної власності територіальних громад Жидачівського району

4.Строк виконання заходів з відстеження

            З 25.01.2016р. по 11.02.2016р.

5.Тип відстеження

Періодичне (10.12.2012р.- 10.12.2015р.)

6.Методи одержання результатів відстеження

Шляхом аналізу статистичних даних

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснено шляхом аналізу даних про кількість  майна, яке перебуває на  балансі балансоутримувачів, не використовується  і  передається в оренду

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Для отримання даних  застосовано аналіз наданих інформацій балансоутримувачами спільної власності територіальних громад району  щодо справляння орендної плати та перерахування її до районного бюджету.

Відділом розвитку територій, власності та приватизації на основі наданих балансоутримувачами даних проведено порівняльний аналіз досягнення значень показників результативності акта в порівнянні із значеннями аналогічних показників, що встановлені під час повторного відстеження. Як свідчить аналіз, збільшилась кількість приміщень переданих в оренду бюджетним установам, які платять 1грн в рік.  Орендна плата станом на 01.12.2015р. становила   38241,6грн.

 9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Основна мета цього регуляторного акта досягнута  .  Застосування існуючої Методики розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна, орендних ставок за використання комунального нерухомого майна слід вважати доцільним та економічно обґрунтованим. Методика розрахунку і порядку використання плати за оренду комунального нерухомого майна відповідає вимогам діючого законодавства України.

Голова Жидачівської районної ради            (підпис)            Ігор Кос