ЗВІТ про результати періодично відстеження Друк

ЗВІТ

про результати  періодичного відстеження  щодо проекту

Положення про порядок розгляду та погодження клопотань

щодо надання надр в користування

1. Вид та назва регуляторного акта

Положення про порядок розгляду та погодження клопотань щодо надання надр в    користування

2. Назва виконавця заходів з  відстеження

Виконавчий апарат Жидачівської  районної ради

3.Цілі прийняття акта

Положення розроблено з метою ефективного використання корисних копалин

міцевого значення та оперативного розгляду клопотань щодо надання надр в

          користування.

4.Строк виконання заходів з відстеження

21.11.2017р.- 22. 12. 2017р.

5.Тип відстеження

Періодичне (25.12.2014р. по 25.12.2017р.)

6.Методи одержання результатів відстеження

Шляхом аналізу статистичних даних

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність

         Відстеження результативності регуляторного акта здійснено на основі:

-           аналізу кількості заяв-клопотань, що надішли від суб’єктів господарювання;

-           аналізу кількості рішень районної  ради щодо погодження клопотань про надання

           надр у користування;

-           аналізу рівня поінформованості суб’єктів господарювання щодо процедури

           погодження клопотань про надання надр у користування в Жидачівському районі.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

Показники результативності

25.12.2007р.-

25.12.2008р.

25.12.2008р.-

25.12.2011р.

25.12.2011р.

25.12. 2014р

25.12. 2014р

25.12.2017р.

Кількість суб’єктів господарювання, які планували здійснення геологічне вивчення, розробку родовищ корисних копалин загальнодержавного значення, а також для цілей, не пов’язаних із видобуванням корисних копалин

 6

4

1

-

Кількості суб’єктів господарювання, яким надано погодження клопотань про надання надр у користування

6

4

     1

-

Рівень поінформованості суб’єктів господарювання стосовно основних положень акта є достатнім, оскільки він розроблений з дотриманням вимог Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності». Зауважень і пропозицій до акта протягом строку відстеження не надходило.

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

 Прийняття регуляторного акта врегулювало порядок подання, розгляду та  погодження клопотань щодо надання надр у користування. З часу прийняття регуляторного акту спостерігалося зменшення поданих і розглянутих клопотань. У зв»язку з тим, що  за звітний період не подано жодного клопотання, визначити ступень досягнення цілей не можливо.

   

 Голова Жидачівської районної ради                                                                       Ігор Кос