ЗВІТ про результати періодичного відстеження Друк

ЗВІТ

 про результати  періодичного відстеження  щодо

Положення про порядок списання майна, що належить

до спільної комунальної власності територіальних громад Жидачівського району

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Положення про порядок списання майна, що належить до спільної комунальної власності територіальних громад Жидачівського району

 

2. Назва виконавця заходів з  відстеження

Виконавчий апарат Жидачівської  районної ради

 

3.Цілі прийняття акта

Положення розроблено з метою встановлення єдиного організаційно - правового механізму, який регулює відносини щодо списання, а також контролю за  списанням майна спільної власності територіальних громад Жидачівського району.

 

4.Строк виконання заходів з відстеження

 04.10.2016р. – 04.10.2019р.

 

5.Тип відстеження

Періодичне

 

6.Методи одержання результатів відстеження

Шляхом аналізу статистичних даних

 

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність

Відстеження результативності регуляторного акта здійснено шляхом аналізу даних про кількість  майна, яке перебуває на  балансі балансоутримувачів (відділу освіти РДА, КНП «Жидачівська ЦРЛ»,  КНП «Журавнівська МЛ», відділу культури, туризму та спорту РДА) та не використовується, фізично зношене  і  потребує списання

 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

За звітний період проведено списання приміщення будівлі школи Калинівської ЗОШ Іст., господарський будинок та тир Піддністрянськогог НВК, приміщення корпусу №2 Новосільцівської ЗОШ І-ІІст., автомашини ГАЗ-51 , трактора МТЗ-80 та двох причепів марки 2ПТС-4.

   9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Встановлено єдиний організаційно - правовий механізм, який регулює відносини щодо списання, а також контролю за  списанням майна спільної власності територіальних громад Жидачівського району. Із збільшенням кількості списаних об»єктів  зменшуються видатки балансоутримувачів на утримання неліквідного майна.

Голова Жидачівської районної ради                                                              Ігор Кос