ЗВІТ про результати базового відстеження Друк

ЗВІТ

 про результати  базового відстеження  щодо проєкту

Положення про порядок списання майна, що належить

до спільної  власності територіальних громад Жидачівського району

 

1. Вид та назва регуляторного акта

Положення про порядок списання майна, що належить до спільної 

власності територіальних громад Жидачівського району

2. Назва виконавця заходів з  відстеження

Виконавчий апарат Жидачівської  районної ради

3.Цілі прийняття акта

Положення розроблено з метою встановлення єдиного організаційно –

 правового механізму, який регулює відносини щодо списання, а також

контролю за  списанням майна спільної власності територіальних

громад Жидачівського району.

4.Строк виконання заходів з відстеження

З 24.05.2020 р. - до дня набрання чинності

5.Тип відстеження

Базове

6.Методи одержання результатів відстеження

Шляхом аналізу статистичних даних

7.Дані та припущення, на основі яких відстежувалася

результативність

Відстеження результативності цього регуляторного акта здійснено

шляхом аналізу даних про :

-  кількість об»єктів щодо яких прийнято рішення про списання;

- кількість прийнятих рішень, яким надано дозвіл на списання;

- розмір надходжень коштів, отриманих від ліквідації основних

 засобів.

8. Кількісні та якісні значення показників результативності

У результаті впровадження регуляторного акта буде досліджуватись

та вивчатися   ефективність розробленого механізму

9. Оцінка результатів реалізації регуляторного акта та ступеня

досягнення визначених цілей

Даний пункт заповнюється при проведенні повторного(періодичного)

відстеження. При проведенні базового відстеження даний пункт не

заповнюється.

 

   Голова Жидачівської районної ради                                               Ігор Кос