Головне меню

ГОЛОВНА
Контакти та час роботи
Адміністративно-територіальний поділ
Графік прийому
План заходів
НОВИНИ, ОГОЛОШЕННЯ, ВІТАННЯ
Поточні новини та оголошення
Вітання
ІНВЕСТИЦІЇ
Інвестиційні пропозиції
Реалізовані проекти
Карпати - країна мігруючих риб
ПРО РАЙОН
Символіка району
Карта району
Географічне положення
Господарський комплекс
Соціально - культурна сфера
Культурна спадщина і туризм
Діяльність УПА на території району
Видатні уродженці краю
Мистецька галерея
Поетична світлиця
Народні промисли
Корисна інформація
СТРУКТУРА РАДИ
Про раду
Керівництво
Виконавчий апарат
Депутатський корпус
Президія
Фракції та групи
Постійні депутатські комісії
Комунальне майно та комунальна власність
ДІЯЛЬНІСТЬ
План роботи ради
Депутатська діяльність
Діяльність комісій
Фінансові ресурси
Оголошення, тендерні пропозиції
Антикорупційна діяльність
Послуги та зразки документів
Комісія з питань поновлення прав реабілітованих
ДОКУМЕНТИ
Правова база діяльності районної ради
Регламент ради
Положення про президію
Положення про постійні депутатські комісії
Положення про відділи
Районні програми та бюджети
Порядок денний пленарних засідань
Проекти рішень
Рішення
Розпорядження
Положення про доступ до публічної інформації, форма запиту
Результати голосування
РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ
План з підготовки регуляторних актів
Оприлюднення проектів регуляторних актів
Звіти про відстеження результативності регуляторних актів
Перегляд регуляторних актів
ГО ТА ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ
Асоціація місцевих рад
Громадські організації
Політичні партії
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Карпати - країна мігруючих риб

logo_PlByUa

Вибір мови

ПРО ЖИДАЧІВСЬКУ РАЙОННУ РАДУ PDF Друк e-mail

Жидачівська районна рада - це орган місцевого самоврядування, що  представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ та міст.

 

Повноваження  районної ради:

1) обрання та звільнення з посади голови ради і його заступника;

2) утворення, обрання і ліквідація постійних та інших комісій ради, зміна їх складу, обрання голів комісій;

3) утворення президії ради,  затвердження положення про неї;

4)   затвердження   за   пропозицією  голови  ради  структури виконавчого   апарату   ради,   його   чисельності;  

5) затвердження регламенту ради та плану роботи ради, заслуховування звіту про його виконання;

6) заснування засобів масової  інформації    ради, призначення і звільнення їх керівників;

7) заслуховування  звітів   постійних   комісій,   керівників органів, які рада утворює, обирає та призначає;

8) розгляд запитів депутатів, прийняття рішень по них;

9) прийняття рішень щодо дострокового припинення повноважень депутата ради в порядку, встановленому законодавством;

10) визначення кількісного складу ради;

11) прийняття за пропозицією  територіальних  громад  рішення щодо   проведення   консультативного   опитування  з  питань,  які стосуються їх спільних інтересів;

12) здійснення   повноважень  щодо організації  проведення  всеукраїнських  референдумів  та  виборів органів державної влади і місцевого самоврядування;

13) затвердження  Положення  про  зміст, опис та порядок використання символіки району;

14) прийняття рішень щодо об'єднання в  асоціації,  вступ  до асоціацій  та  інших форм добровільних об'єднань органів місцевого самоврядування,  що представляють спільні інтереси  територіальних громад, а також про вихід із них;

15) затвердження    програм     соціально-економічного     та культурного розвитку району,  цільових програм з інших питань, заслуховування звітів про їх виконання;

16) затвердження   відповідно  районних,  обласних  бюджетів, внесення змін до них, затвердження звітів про їх виконання;

17) розподіл  переданих з державного бюджету коштів у вигляді дотацій,  субвенцій відповідно між районним бюджетом,  місцевими бюджетами  сіл,  селищ,  міст районного значення;

18) вирішення   за  дорученням  відповідних  рад  питань  про продаж,  передачу  в  оренду,  концесію  або  під заставу об'єктів комунальної    власності,   які   забезпечують   спільні   потреби територіальних   громад   і  перебувають  в  управлінні  районної  ради,  а  також  придбання таких об'єктів; 

19) вирішення питань  щодо управління об'єктами спільної власності територіальних громад сіл, селищ,  міст,  що  перебувають  в  управлінні районної ради; призначення і звільнення їх керівників;

20) вирішення  питань   регулювання земельних відносин;

21) вирішення питань про надання дозволу на   спеціальне   використання   природних   ресурсів районного значення,  а  також  про  скасування  такого дозволу;

22) встановлення правил користування водозабірними спорудами, призначеними  для  задоволення  питних,  побутових та інших потреб населення, зон санітарної охорони джерел водопостачання, обмеження або заборони використання підприємствами питної води у промислових цілях;

23) прийняття  рішень  про  організацію  територій і об'єктів природно-заповідного фонду місцевого значення та інших  територій, що   підлягають   особливій   охороні;   внесення   пропозицій  до відповідних державних органів про оголошення  природних  та  інших об'єктів,  що мають екологічну,  історичну,  культурну або наукову цінність,  пам'ятками  історії  або  культури,  які   охороняються законом;

24) прийняття за пропозицією відповідних сільських, селищних, міських  рад рішень,  пов'язаних зі створенням спеціальних вільних та інших зон,  зміною у статусі цих зон,  внесення до  відповідних органів пропозицій з цих питань;

25) прийняття рішень з питань адміністративно-територіального устрою;

26) прийняття  рішень  щодо  делегування  райдержадміністрації окремих повноважень районної ради;

27)    заслуховування   звітів   голови   райдержадміністрації,  його заступників, керівників структурних підрозділів місцевих    державних    адміністрацій   про  виконання   програми соціально-економічного  та  культурного  розвитку, бюджету, рішень ради  із  зазначених  питань,  а  також  про  здійснення делегованих райдержадміністрації    повноважень;

28) прийняття   рішення   про   недовіру  голові  районної державної адміністрації;

29) прийняття  рішень  про  звернення  до  суду щодо визнання незаконними актів районних органів виконавчої влади,  підприємств, установ та організацій,  які обмежують права територіальних громад у сфері їх спільних  інтересів,  а  також  повноваження  районної ради;

30) внесення до Кабінету Міністрів  України  пропозицій  щодо голови районної державної адміністрації;

31) надання   згоди  на  передачу   об'єктів   з   державної власності  у спільну власність територіальних громад сіл,  селищ, міст та прийняття рішень про  передачу  об'єктів  права  спільної власності територіальних громад сіл,  селищ, міст, що перебувають в управлінні районної ради, у державну власність, а також щодо  придбання  об'єктів  державної  власності; 

 32)   затвердження   Положення  про помічника-консультанта   депутата   ради   та   опису посвідчення помічника-консультанта  депутата  ради;

33)   заслуховування   інформації  прокурора  та  керівника районного відділу внутрішніх  справ  про  стан  законності,   боротьби   із злочинністю, охорони громадського порядку та результати діяльності на    території району.

Районна  рада може розглядати і вирішувати на пленарних засіданнях й інші питання,  віднесені до її відання  чинним законодавством України.