Головне меню

ГОЛОВНА
Контакти та час роботи
Адміністративно-територіальний поділ
Графік прийому
План заходів
НОВИНИ, ОГОЛОШЕННЯ, ВІТАННЯ
Поточні новини та оголошення
Вітання
ІНВЕСТИЦІЇ
Інвестиційні пропозиції
Реалізовані проекти
Карпати - країна мігруючих риб
ПРО РАЙОН
Символіка району
Карта району
Географічне положення
Господарський комплекс
Соціально - культурна сфера
Культурна спадщина і туризм
Діяльність УПА на території району
Видатні уродженці краю
Мистецька галерея
Поетична світлиця
Народні промисли
Корисна інформація
СТРУКТУРА РАДИ
Про раду
Керівництво
Виконавчий апарат
Депутатський корпус
Президія
Фракції та групи
Постійні депутатські комісії
Комунальне майно та комунальна власність
ДІЯЛЬНІСТЬ
План роботи ради
Депутатська діяльність
Діяльність комісій
Фінансові ресурси
Оголошення, тендерні пропозиції
Антикорупційна діяльність
Послуги та зразки документів
Комісія з питань поновлення прав реабілітованих
ДОКУМЕНТИ
Правова база діяльності районної ради
Регламент ради
Положення про президію
Положення про постійні депутатські комісії
Положення про відділи
Районні програми та бюджети
Порядок денний пленарних засідань
Проекти рішень
Рішення
Розпорядження
Положення про доступ до публічної інформації, форма запиту
Результати голосування
РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ
План з підготовки регуляторних актів
Оприлюднення проектів регуляторних актів
Звіти про відстеження результативності регуляторних актів
Перегляд регуляторних актів
ГО ТА ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ
Асоціація місцевих рад
Громадські організації
Політичні партії
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Карпати - країна мігруючих риб

logo_PlByUa

Інформація на виконання Закону України «Про запобігання корупції» у 2017 році PDF Друк e-mail

Інформація

на виконання пункту третього статті 20 Закону України «Про запобігання корупції»  Жидачівської районної ради Львівської області за 2017 рік

Жидачівською районною радою постійно вживаються заходи щодо запобігання і протидії корупції. Інформуємо про:

1) статистичні дані результатів діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції:

а) кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції повідомлень про кримінальні корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією - відсутні;

б) кількість оперативно-розшукових справ, заведених спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, та їх результативність - відсутні;

в) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією - відсутні;

г) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією - відсутні;

ґ) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення - відсутні;

д) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3  Закону «Про запобігання корупції» , і за видами відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією -  відсутні;

е) кількість осіб, звільнених з посади (роботи, служби) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також осіб, стосовно яких застосоване як основне/додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю –  відсутні;

є) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та обсяги їх відшкодування- відсутні;

ж) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави- відсутні;

з) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, повернуті в Україну із-за кордону, та розпорядження ними - відсутні;

и) відомості про конфіскацію предметів та доходів від кримінальних корупційних правопорушень - відсутні;

і) кількість пропозицій щодо скасування відповідними органами або посадовими особами нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, та результати їх розгляду - відсутні;

ї) відомості про визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованих фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, державного органу, органу місцевого самоврядування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення - відсутні;

й) кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства-відсутні;

к) співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво- укладено два договори:

-  про встановлення партнерських відносин і співпрацю між Бендзінським повітом (Польща) і Жидачівським районом (Україна) від 04.12.2011 року;

-   про встановлення партнерських відносин і співпрацю між  Сяноцьким повітом (Польща) і Жидачівським районом (Україна) від 24.07.2014 року.

л) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації - немає;

м) штат спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, кваліфікацію та досвід їх працівників, підвищення їх кваліфікації  - в районній раді розпорядженням голови районної ради від 28.12.2015р. №57 призначено уповноваженою особою за організацію роботи з питань запобігання та виявлення корупції   радника відділу роботи з територіями, політичними партіями та громадськими організаціями Жидачівської районної ради,   юрист, досвід роботи  на посаді в районні раді становить - 16років;

н) діяльність підрозділів внутрішньої безпеки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; кількість повідомлень про вчинення правопорушень їх працівниками, результати розгляду таких повідомлень, притягнення працівників підрозділів внутрішньої безпеки до відповідальності - відсутні;

о) обсяги фінансування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції - немає;

п) інші відомості, що стосуються результатів діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та виконання їх повноважень;

Протягом 2017 року у Жидачівській районній раді постійно здійснювались заходи, спрямовані на попередження вчинення корупційних правопорушень. Зокрема, головою Жидачівської районної ради затверджено План заходів щодо запобігання і виявлення корупції, який містить перелік заходів запобігання проявам корупції  серед посадових осіб  районної ради.

     З метою вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів у Жидачівській районній раді при прийнятті на службу працівників ознайомлено із спеціальними обмеженнями, установленими для  посадових осіб місцевого самоврядування, спрямованими на запобігання корупції згідно   Закону України “Про   запобігання   корупції” (обмеження щодо одержання подарунків, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, про проведення   перевірки по очищенні влади тощо.). 

              Відповідно до вимог   Закону України “Про   запобігання   корупції” всі посадові особи районної ради  своєчасно подали е-декларації за 2016 рік. Повідомлено, що згідно  статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», суб’єкти декларування зобов’язані подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій   місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. Також повідомлено, що декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням   місцевого самоврядування  подається не пізніше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення. Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій   місцевого самоврядування, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації.  

 2) узагальнені результати антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів :

відповідно до вимог   Закону України “Про   запобігання   корупції”, проведено юридичну експертизу розпоряджень організаційно-розпорядчого характеру, чинників, які сприяли чи могли сприяти вчиненню корупційних правопорушень - правопорушень не виявлено;

службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства – не проводилось.

3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва -  інформація про результати виконання Жидачівською районною радою заходів зачитується на апаратних нарадах працівникам районної ради, долучається до протоколів, розміщується на офіційному сайті районної ради;

4) узагальнений аналіз ситуації щодо корупції із зазначенням:

а) виявлених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних факторів у їх діяльності та реалізації ними заходів щодо усунення зазначених факторів – не виявлено;

б) результатів соціологічних і аналітичних досліджень з вивчення ситуації щодо корупції, проведених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями – не залучалися;

в) стану виконання міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання і протидії корупції- відсутній;

г) впливу здійснюваних заходів на рівень корупції на основі статистичних даних та результатів соціологічних досліджень - відсутній;

 Висновок

У 2017 році посадові особи районної ради не притягувались до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення. Порушень антикорупційного законодавства працівниками районної ради виявлено не було.

         Жидачівська районна рада, в межах наданих повноважень, проводить роботу з реалізації вимог нормативно - правових актів антикорупційного спрямування, сприяє підвищенню рівня правової свідомості посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів районної ради.

Питання реалізації заходів щодо запобігання корупції в Жидаічівській районній раді  знаходиться на постійному контролі. Затверджений план заходів є дієвим інструментом, який дає можливість проводити певні профілактичні, роз’яснювальні та попереджувальні роботи серед працівників районної ради, що в свою чергу попереджує запобігання негативним корупційним проявам в майбутньому.

Пропозиції:

        З метою дотримання законодавства про запобігання корупції необхідно:

-  особливу увагу приділяти розгляду звернень громадян, які містять інформацію щодо корупційних діянь, вчинених посадовими особами місцевого самоврядування та щоквартально  проводити їх аналіз;

-  систематично проводити роз»яснювальну роботу, організовувати семінарські заняття з працівниками та депутатами районної ради по дотриманню вимог антикорупційного законодавства;

- підвищувати ефективність реалізації заходів щодо запобігання корупції ;

- формувати у громадськості активну позицію із запобігання і протидії корупції.

 

 

Заступник голови районної ради

Ігор  ЛАЛАК

Уповноважена особа  за організацію роботи

з питань запобігання та виявлення корупції 

в районній раді  З.Богоніс                                                             

7.02.2018 

 
Заходи щодо запобігання корупції в Жидачівській районній раді на 2018 – 2019 роки PDF Друк e-mail

Заходи щодо запобігання корупції

в Жидачівській районній раді на 2018 – 2019 роки

 

1. Удосконалення системи управління 

1.1. Здійснювати моніторинг виконання заходів щодо запобігання  корупції, аналіз стану та результатів роботи щодо додержання антикорупційного законодавства в органах місцевого самоврядування району.

Щомісячно

Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради

1.2. Посилити роз'яснювальну роботу, спрямовану на запобігання корупційним проявам в органах місцевого самоврядування, звернувши особливу увагу на знання посадовими особами місцевого самоврядування вимог чинного законодавства та нормативно-правових актів України з питань  служби в органах місцевого самоврядування та антикорупційної політики.

Щомісячно

Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради

 2. Забезпечення доброчесності на службі в органах місцевого самоврядування

2.1. Вживати заходів щодо дотримання працівниками районної ради загальних правил поведінки посадової особи органу місцевого самоврядування.

Постійно

Заступник голови  районної ради, керуючий справами районної ради

2.2. Здійснювати організаційні заходи з проведення спеціальної перевірки щодо осіб, які претендують на зайняття посад посадових осіб місцевого самоврядування в виконавчому апараті районної ради.

Постійно

Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради

2.3. Вживати заходів щодо підвищення кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування  з питань запобігання   корупції і дотримання актів законодавства про службу в органах місцевого самоврядування та Закону України «Про запобігання корупції».

Протягом 2018-2019 років

Керуючий справами районної ради

2.4. Посилювати контроль щодо заборони одержання посадовими особами районної ради  від фізичних та юридичних осіб безоплатно послуг та майна, крім випадків, передбачених законами України.

Постійно

Заступник голови районної ради, головний бухгалтер районної ради, уповноважена особа з питань запобігання  корупції в  Жидачівській районній раді

2.5. Систематично узагальнювати інформацію правоохоронних та судових органів щодо посадових осіб місцевого самоврядування і прирівняних до них осіб, притягнутих до відповідальності за скоєння корупційних правопорушень, для ведення бази даних на зазначених осіб та застосування до винних відповідних заходів реагування, передбачених законами України «Про  запобігання   корупції», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про державну службу».

Щомісячно

уповноважена особа з питань запобігання корупції в 

 Жидачівській районній раді

2.6. Не допускати будь-якої можливості виникнення конфлікту інтересів серед посадових осіб місцевого самоврядування. Невідкладно повідомляти безпосереднього керівника про наявність конфлікту інтересів.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання   корупції в  Жидачівській районній раді

2.7. У разі виявлення корупційного правопорушення чи одержання інформації про нього вживати заходів щодо його припинення

Постійно

Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради, уповноважена особа з питань запобігання   корупції в  Жидачівській районній раді

2.8.Дотримуватись встановлених чинним законодавством вимог при проведенні конкурсів на заміщення вакантних посад (посадових осіб місцевого самоврядування), стажування, атестації, просуванні по службі, формуванні кадрового резерву, присвоєнні чергового рангу

Постійно

Заступник голови районної ради, керуючий справами районної ради, уповноважена особа з питань запобігання   корупції в  Жидачівській районній раді

2.9. У разі виявлення фактів, що можуть свідчити про вчинення корупційних правопорушень посадовими особами районної ради інформувати голову районної ради, а також правоохоронні органи відповідно до їх компетенції.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання корупції в  Жидачівській районній раді

2.10. Здійснювати організаційні заходи щодо своєчасного щорічного подання посадовими особами місцевого самоврядування та депутатами районної ради, е- декларацій  Організувати подання суб’єктами декларування шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі - Національне агентство) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій  місцевого самоврядування (далі – декларації) за 2017 та 2018 роки за формою, що визначена Національним агентством у встановленому законодавством порядку

До 1 квітня 2018-2019 років

Уповноважена особа з питань запобігання корупції в  Жидачівській районній раді

2.11. Здійснити перевірку фактів подання керівництвом районної ради, посадовими особами виконавчого апарату районної ради та депутатами районної ради електронних декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку відповідно до статті 49 Закону України «Про запобігання корупції».

Протягом 10 робочих днів з граничної дати подання таких декларацій

Уповноважена особа з питань запобігання корупції в  Жидачівській районній раді

2.12. З метою виявлення причин, що сприяють вчиненню корупційного правопорушення або невиконанню вимог антикорупційного законодавства, забезпечити проведення службового розслідування щодо осіб, які допустили відповідні порушення.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання   корупції в  Жидачівській районній раді

3. Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян до інформації про діяльність органів місцевого самоврядування.

3.1. Забезпечувати проведення аналізу практичної реалізації положень Закону України «Про доступ до публічної інформації».

Щорічно у грудні протягом  2018-2019 років

Уповноважена особа з питань запобігання корупції в  Жидачівській районній раді

3.2. Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення до проектів нормативно-правових актів районної ради. Розміщувати проекти нормативно-правових актів на офіційному веб-сайті районної ради.

Постійно

Керуючий справами районної ради, начальник організаційно-господарського відділу районної ради

4. Удосконалення системи використання комунального майна та бюджетних коштів

 4.1. Контролювати використання комунального майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків посадовими особами місцевого самоврядування або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями.

Постійно

Заступник голови районної ради, начальник відділу розвитку територій власності та приватизації  районної ради, уповноважена особа з питань запобігання корупції в  Жидачівській районній раді  

4.2. Цілеспрямовано проводити організаційні заходи із запобігання порушень фінансової дисципліни, нецільового використання бюджетних коштів в районній раді .

Постійно

Заступник голови районної ради, головний бухгалтер районної ради

5. Формування громадської підтримки у запобіганні і протидії корупції:

5.1. Висвітлювати у засобах масової інформації антикорупційні заходи, що вживаються органами влади з метою формування негативного ставлення громадян до корупційних явищ.

Постійно

Уповноважена особа з питань запобігання корупції в  Жидачівській районній раді, радник районної ради  

5.2. Організовувати отримання інформації від населення про факти корупції, тиску та вимагання хабарів за телефонами «гарячої лінії» та на офіційному  веб-сайті районної ради.

Протягом 2018-2019 років

Керуючий справами районної ради, уповноважена особа з питань запобігання   корупції в  Жидачівській районній раді

5.3. Не менше двох разів на рік планувати та проводити тематичні наради, семінари, з питань недопущення корупційних правопорушень.

Заступник голови районної ради, головний бухгалтер районної   ради, уповноважена особа з питань запобігання корупції в  Жидачівській районній раді

 
Інформація на виконання пункту третього статті 20 Закону України «Про запобігання корупції» PDF Друк e-mail

Інформація

на виконання пункту третього статті 20 Закону України «Про запобігання корупції»  Жидачівської районної ради Львівської області за 2016 рік

І. Відомості про:

1) статистичні дані про результати діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції:

а) кількість зареєстрованих кожним зі спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції повідомлень про кримінальні корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією - відсутні;

б) кількість оперативно-розшукових справ, заведених спеціально уповноваженими суб’єктами у сфері протидії корупції, та їх результативність - відсутні;

в) кількість осіб, щодо яких складено обвинувальні акти щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень і правопорушень, пов’язаних з корупцією, а також протоколи про вчинення адміністративних правопорушень, пов’язаних з корупцією - відсутні;

г) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили обвинувальний вирок суду щодо вчинення ними кримінальних корупційних правопорушень, а також на яких накладено адміністративне стягнення за правопорушення, пов’язане з корупцією - відсутні;

ґ) кількість осіб, щодо яких набрав законної сили виправдувальний вирок суду щодо вчинення ними відповідних правопорушень, а також щодо яких закрито відповідне адміністративне провадження без накладення стягнення - відсутні;

д) відомості окремо за категоріями осіб, зазначених у частині першій статті 3  Закону «Про запобігання корупції» , і за видами відповідальності за корупційні правопорушення та правопорушення, пов’язані з корупцією -  відсутні;

е) кількість осіб, звільнених з посади (роботи, служби) у зв’язку з притягненням до відповідальності за корупційні правопорушення або правопорушення, пов’язані з корупцією, а також осіб, стосовно яких застосоване як основне/додаткове покарання у виді позбавлення права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю –  відсутні;

є) відомості про розмір збитків і шкоди, завданих корупційними правопорушеннями та правопорушеннями, пов’язаними з корупцією, стан та обсяги їх відшкодування- відсутні;

ж) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок вчинення корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, конфісковані за рішенням суду, а також кошти у розмірі вартості незаконно одержаних послуг чи пільг, стягнені на користь держави- відсутні;

з) відомості про кошти та інше майно, одержані внаслідок корупційних правопорушень або правопорушень, пов’язаних з корупцією, повернуті в Україну із-за кордону, та розпорядження ними - відсутні;

и) відомості про конфіскацію предметів та доходів від кримінальних корупційних правопорушень - відсутні;

і) кількість пропозицій щодо скасування відповідними органами або посадовими особами нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення, та результати їх розгляду - відсутні;

ї) відомості про визнані незаконними в судовому порядку за заявою заінтересованих фізичної особи, об’єднання громадян, юридичної особи, державного органу, органу місцевого самоврядування нормативно-правових актів, рішень, виданих (прийнятих) внаслідок вчинення корупційного правопорушення - відсутні;

й) кількість направлених подань про усунення причин і умов, що сприяли вчиненню корупційного правопорушення та правопорушення, пов’язаного з корупцією, або невиконанню вимог антикорупційного законодавства-відсутні;

к) співпрацю з відповідними органами інших держав, міжнародними організаціями і зарубіжними недержавними організаціями та укладені з ними угоди про співробітництво- укладено два договори:

-  про встановлення партнерських відносин і співпрацю між Бендзінським повітом (Польща) і Жидачівським районом (Україна) від 04.12.2011 року;

-   про встановлення партнерських відносин і співпрацю між  Сеноцьким повітом (Польща) і Жидачівським районом (Україна) від 24.07.2014 року.

л) співпрацю з недержавними організаціями і засобами масової інформації - немає;

м) штат спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції, кваліфікацію та досвід їх працівників, підвищення їх кваліфікації  - в районній раді розпорядженням голови районної ради від 28.12.2015р. №57 призначено уповноваженою особою за організацію роботи з питань запобігання та виявлення корупції   радника відділу роботи з територіями, політичними партіями та громадськими організаціями Жидачівської районної ради,   юрист, досвід роботи  на посаді в районні раді становить - 15років, підвищення кваліфікації здійснювалося шляхом проходження стажування  в Жидачівському районному управлінні юстиції Львівської області;

н) діяльність підрозділів внутрішньої безпеки спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції; кількість повідомлень про вчинення правопорушень їх працівниками, результати розгляду таких повідомлень, притягнення працівників підрозділів внутрішньої безпеки до відповідальності - відсутні;

о) обсяги фінансування спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції - немає;

п) інші відомості, що стосуються результатів діяльності спеціально уповноважених суб’єктів у сфері протидії корупції та виконання їх повноважень;

Протягом 2016 року у Жидачівській районній раді постійно здійснювались заходи, спрямовані на попередження вчинення корупційних правопорушень. Зокрема, головою Жидачівської районної ради затверджено План заходів щодо запобігання і виявлення корупції, який містить перелік заходів запобігання проявам корупції  серед посадових осіб  районної ради.

     З метою вжиття заходів щодо запобігання конфлікту інтересів у Жидачівській районній раді при прийнятті на службу працівників ознайомлено із спеціальними обмеженнями, установленими для  посадових осіб місцевого самоврядування, спрямованими на запобігання корупції згідно   Закону України “Про   запобігання   корупції” (обмеження щодо одержання подарунків, обмеження щодо сумісництва та суміщення з іншими видами діяльності, обмеження після припинення діяльності, пов’язаної з виконанням функцій держави, місцевого самоврядування, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, про проведення   перевірки по очищенні влади тощо.). 

  У 2016 році  проводилися  перевірки, посадових осіб районної ради згідно Закону України «Про очищення влади». Інформація про результати перевірок розміщено на  офіційному сайті районної ради.  Здійснено організаційні заходи з проведення спец перевірки осіб, які претендують на зайняття посад, пов»язаних із виконанням функцій місцевого самоврядування. Розроблено Загальні правила етичної поведінки посадових осіб місцевого самоврядування в Жидачівській районній раді та ознайомлено з ними працівників.

           Відповідно до вимог   Закону України “Про   запобігання   корупції” всі посадові особи районної ради  своєчасно подали декларації про майно, доходи, витрати та зобов’язання фінансового характеру та майновий стан щодо себе та членів своєї сім′ї за 2015 рік. Повідомлено, що згідно  статті 45 Закону України «Про запобігання корупції», суб’єкти декларування зобов’язані подавати шляхом заповнення на офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції (далі — НАЗК) декларацію особи, уповноваженої на виконання функцій   місцевого самоврядування, за минулий рік за формою, що визначається Національним агентством. Також повідомлено, що декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням   місцевого самоврядування  подається не пізніше дня такого припинення. Якщо припинення зазначених функцій відбулося з ініціативи роботодавця, декларація подається не пізніше двадцяти робочих днів з дня, коли суб’єкт декларування дізнався чи повинен був дізнатися про таке припинення. Декларація суб’єкта декларування, який припиняє діяльність, пов’язану з виконанням функцій   місцевого самоврядування, охоплює період, який не був охоплений деклараціями, раніше поданими таким суб’єктом декларування, та містить інформацію станом на останній день такого періоду. Останнім днем такого періоду є день, що передує дню подання декларації.  

 2) узагальнені результати антикорупційної експертизи нормативно-правових актів та проектів нормативно-правових актів :

відповідно до вимог   Закону України “Про   запобігання   корупції”, проведено юридичну експертизу розпоряджень організаційно-розпорядчого характеру, чинників, які сприяли чи могли сприяти вчиненню корупційних правопорушень - правопорушень не виявлено;

службових розслідувань (перевірок) з метою виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню корупційного порушення, або невиконання вимог антикорупційного законодавства – не проводилось.

3) інформація про результати виконання органами державної влади заходів щодо запобігання та протидії корупції, у тому числі в рамках міжнародного співробітництва -  інформація про результати виконання Жидачівською районною радою заходів зачитується на апаратних нарадах працівникам районної ради, долучається до протоколів, розміщується на офіційному сайті районної ради;

4) узагальнений аналіз ситуації щодо корупції із зазначенням:

а) виявлених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування корупціогенних факторів у їх діяльності та реалізації ними заходів щодо усунення зазначених факторів – не виявлено;

б) результатів соціологічних і аналітичних досліджень з вивчення ситуації щодо корупції, проведених державними органами, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування, міжнародними організаціями, громадськими об’єднаннями – не залучалися;

в) стану виконання міжнародно-правових зобов’язань у сфері запобігання і протидії корупції- відсутній;

г) впливу здійснюваних заходів на рівень корупції на основі статистичних даних та результатів соціологічних досліджень - відсутній;

 Висновок

У 2016 році посадові особи районної ради не притягувались до адміністративної та кримінальної відповідальності за корупційні правопорушення. Порушень антикорупційного законодавства працівниками районної ради виявлено не було.

         Жидачівська районна рада, в межах наданих повноважень, проводить роботу з реалізації вимог нормативно - правових актів антикорупційного спрямування, сприяє підвищенню рівня правової свідомості посадових осіб органів місцевого самоврядування та депутатів районної ради.

Питання реалізації заходів щодо запобігання корупції в Жидаічівській районній раді  знаходиться на постійному контролі. Затверджений план заходів є дієвим інструментом, який дає можливість проводити певні профілактичні, роз’яснювальні та попереджувальні роботи серед працівників районної ради, що в свою чергу попереджує запобігання негативним корупційним проявам в майбутньому.

Пропозиції:

        З метою дотримання законодавства про запобігання корупції необхідно:

-  особливу увагу приділяти розгляду звернень громадян, які містять інформацію щодо корупційних діянь, вчинених посадовими особами місцевого самоврядування та щоквартально  проводити їх аналіз;

-  систематично проводити роз»яснювальну роботу, організовувати семінарські заняття з працівниками та депутатами районної ради по дотриманню вимог антикорупційного законодавства;

- підвищувати ефективність реалізації заходів щодо запобігання корупції ;

- формувати у громадськості активну позицію із запобігання і протидії корупції.

 

 

Заступник голови районної ради

Ігор  ЛАЛАК

Уповноважена особа  за організацію роботи

з питань запобігання та виявлення корупції 

в районній раді  З.Богоніс                                                             

7.02.2017 

 
ДОВІДКА про результати перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади” Калинець Н.І. PDF Друк e-mail

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади" Калишець Н.І.

 
ДОВІДКА про результати перевірки, передбаченої Законом України “Про очищення влади” Ковалишин Л.В. PDF Друк e-mail

ДОВІДКА
про результати перевірки, передбаченої
Законом України “Про очищення влади" Ковалишин Л.В.

 
<< Початок < Попередня 1 2 3 4 5 6 Наступна > Кінець >>

Сторінка 2 з 6