Головне меню

ГОЛОВНА
Контакти та час роботи
Адміністративно-територіальний поділ
Графік прийому
План заходів
НОВИНИ, ОГОЛОШЕННЯ, ВІТАННЯ
Поточні новини та оголошення
Вітання
ІНВЕСТИЦІЇ
Інвестиційні пропозиції
Реалізовані проекти
Карпати - країна мігруючих риб
ПРО РАЙОН
Символіка району
Карта району
Географічне положення
Господарський комплекс
Соціально - культурна сфера
Культурна спадщина і туризм
Діяльність УПА на території району
Видатні уродженці краю
Мистецька галерея
Поетична світлиця
Народні промисли
Корисна інформація
СТРУКТУРА РАДИ
Про раду
Керівництво
Виконавчий апарат
Депутатський корпус
Президія
Фракції та групи
Постійні депутатські комісії
Комунальне майно та комунальна власність
ДІЯЛЬНІСТЬ
План роботи ради
Депутатська діяльність
Діяльність комісій
Фінансові ресурси
Оголошення, тендерні пропозиції
Антикорупційна діяльність
Послуги та зразки документів
Комісія з питань поновлення прав реабілітованих
ДОКУМЕНТИ
Правова база діяльності районної ради
Регламент ради
Положення про президію
Положення про постійні депутатські комісії
Положення про відділи
Районні програми та бюджети
Порядок денний пленарних засідань
Проекти рішень
Рішення
Розпорядження
Положення про доступ до публічної інформації, форма запиту
Результати голосування
РЕГУЛЯТОРНІ АКТИ
План з підготовки регуляторних актів
Оприлюднення проектів регуляторних актів
Звіти про відстеження результативності регуляторних актів
Перегляд регуляторних актів
ГО ТА ПОЛІТИЧНІ ПАРТІЇ
Асоціація місцевих рад
Громадські організації
Політичні партії
ФОТОГАЛЕРЕЯ

Карпати - країна мігруючих риб

logo_PlByUa

Вибір мови

РЕГЛАМЕНТ ЖИДАЧІВСЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ PDF Друк e-mail

Затверджено

рішенням Жидачівської районної ради

від 1 грудня 2015 року №8

із змінами, внесеними згідно рішень

 від 22.12.2015р.№21,

                  від 25.02.2016р.№65

                від21.03.2017р.№182

 

РЕГЛАМЕНТ  ЖИДАЧІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ

 ЛЬВІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ VII скликання 

Розділ 1. Загальні засади

1.1. Регламент Жидачівської районної ради Львівської області VІІ скликання (надалі рада) визначає порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб (із змінами, внесеними згідно рішення від 22.12.2015р.№21) .

1.2. Рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Жидачівського району в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, а також повноважень, переданих їй у встановленому законом порядку.

1.3. У своїй діяльності рада керується Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про статус депутатів місцевих рад» та іншими нормативно-правовими актами України.

1.4. Регламент затверджується не пізніше як на другій сесії ради, рішенням ради, прийнятим більшістю голосів депутатів від загального складу ради. У  такому ж порядку приймається рішення про внесення змін і доповнень до регламенту.

1.5. До прийняття регламенту ради чергового скликання застосовується регламент, що діяв у попередньому скликанні.

1.6. У випадках прийняття законодавчих актів, внаслідок чого виникне неузгодженість окремих положень регламенту з чинним законодавством, на сесії ради  вносяться відповідні зміни і доповнення до регламенту

Розділ 2. Сесія ради

2.1.   Рада проводить свою роботу сесійно.

2.2.  Сесія складається з пленарних засідань ради, а також засідань постійних депутатських комісій ради.

2.3. Сесія Ради розпочинає свою роботу об. 11 год.. Відкриття сесії оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується державний Гімн України.

2.3. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і діє виключно в межах повноважень, визначених Конституцією та Законами України.

 

Розділ 3. Скликання сесії ради

 

3.1. Перша сесія новообраної  ради скликається головою  територіальної виборчої комісії.

3.2. Наступні сесії ради скликаються головою ради.

3.3. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

3.4. У разі немотивованої відмови голови ради або неможливості його скликати сесію ради, сесія скликається заступником голови ради. У цьому випадку сесія скликається:

1) відповідно до доручення голови ради;

2) якщо голова ради без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після пропозиції не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови районної державної адміністрації;

3) якщо сесія не скликається головою ради у передбачені законом строки.

3.5. У разі якщо ні голова, ні заступник голови ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених п.п.2 п.3.4 цього регламенту, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

3.6. Розпорядження голови ради (або розпорядження заступника голови ради, рішення депутатів, висновок постійної комісії) про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

3.7. Інформація про скликання сесії ради публікується у засобах масової інформації або  оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради.

Розділ 4. Засідання сесії ради

 

4.1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова відповідної районної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів і визнання їх повноважень.

4.2. З моменту визнання повноважень депутатів ради, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше 5-ти осіб – представників партій від яких обрано найбільше депутатів ради. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

4.3. Сесію районної ради відкриває і веде голова ради або його заступник. У випадку, передбаченому п.3.5. цього регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів  ради.

4.4. Перед кожним пленарним засіданням сесії здійснюється реєстрація депутатів. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

4.5. У роботі сесії з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, депутати Львівської обласної ради, члени Громадської Ради при районній раді. На сесію можуть бути запрошені представники органів місцевого самоврядування, державної влади, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, засобів масової інформації, а також інші особи.

4.6. Сесії районної ради проводяться відкрито та гласно. Відкритість та гласність реалізується шляхом: онлайн - трансляцій відкритих засідань сесій районної ради, розміщення документованих та інформаційних матеріалів на офіційному веб - сайті ради  та в засобах масової інформації 

У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання.

4.7. У залі, де проводиться пленарне засідання сесії ради встановлюється Державний прапор України.

4.8. Організаційно-технічне забезпечення  роботи сесії покладається на виконавчий апарат ради.

4.9 На початку сесії відводиться до 30 хв. для оголошення депутатських запитів на вимогу депутатів районної ради.

4.10. Головуючий на сесії ради:

- відкриває і закриває засідання;

- забезпечує виконання цього Регламенту;

- керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

- оголошує питання, що виносяться на розгляд ради;

- оголошує списки осіб, які записалися до виступу, періодично інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

- надає слово для виступів;

- ставить питання на голосування, оголошує його результати;

- з власної ініціативи може ставити питання, що обговорюються на додаткове голосування;

- на початку чергового засідання інформує про склад і кількість осіб, запрошених на сесію;

- здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту;

4.11. Рішення ради приймаються відкритим поіменним і таємним голосуванням.  Відкритим поіменним голосуванням рада приймає всі рішення, окрім випадків передбачених діючим законодавством та цим Регламентом. У разі відсутності електронної системи голосування обирається лічильна комісія у складі трьох осіб.  Лічильна комісія обирає голову та секретаря комісії. Поіменне голосування проводиться шляхом зачитування головуючим списку депутатів; кожен депутат  після зачитування його прізвища оголошує своє рішення (за, проти, утримався) з варіантів, що ставляться на голосування (за основу, за зміни і доповнення, в цілому). Члени лічильної комісії фіксують позначкою оголошене рішення депутата і вносять його у листок поіменного голосування депутатів Жидачівської районної ради за відповідне питання порядку денного.  Члени лічильної комісії проводять підрахунок голосів і повідомляють результат голосування, який заноситься до протоколу пленарного засідання, підписують кожний листок поіменного голосування.  У випадку наявності технічних засобів для поіменного голосування результати голосування оголошує головуючий на сесії.  Результати поіменного голосування є невід’ємною частиною протоколу сесії ради, підлягають обов’язковому оприлюдненню на офіційному сайті Жидачівської  районної ради, зберігаються протягом необмеженого строку

4.12. Пленарне засідання сесії розпочинається із затвердження порядку денного сесії. Проект порядку денного формує Президія районної ради. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися головою чи заступником ради, постійними депутатськими комісіями, депутатами,  головою місцевої державної адміністрації, загальними зборами громадян (із змінами, внесеними згідно рішення від 25.02.2016р.№65).

4.13. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

- доповідь - до 20 хвилин;

-  співдоповідь - до 10 хвилин;

- запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях -  до 30 хвилин;

- обговорення доповіді - до 1 години;

- виступи в обговоренні - до 5 хвилин;

- повторні виступи - до 3 хвилин;

- запитання - до 1 хвилини;

- відповідь на запитання - до 2 хвилин;

- довідки - до 3 хвилин;

-  репліка за порядком ведення - до 1 хвилини.

4.14. Головуючий на засіданні за хвилину до закінчення часу виступу попереджує виступаючого. Після закінчення визначеного часу виступу, головуючий має право припинити виступ. До припинення дебатів головуючий зобов’язаний надати слово депутату, який виступає від постійної комісії, а також іншим особам, які згідно із законом та цим Регламентом мають право на виступ.  Перед припиненням обговорення головуючий зобов’язаний оголосити список депутатів, які не виступили і на їх вимогу включити текст виступу у протокол сесії. Головуючий надає слово голові ради (заступнику), голові державної адміністрації чи іншим особам на їх прохання в межах встановленої регламентом тривалості виступу. Головуючий має право об’єднувати обговорення кількох пов’язаних між собою питань порядку денного пленарного засідання ради та ставити ці питання на голосування без обговорення.

4.15. Будь-які питання вирішуються шляхом поіменного голосування на пропозицію не менше 1/3 депутатів від загального складу  даної ради.

 

Розділ 5. Порядок прийняття рішень ради

 

5.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

5.2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Рішення ради набирають чинності з дня офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено пізніший строк введення їх у дію.

5.3. Проекти рішень ради готуються та виносяться на розгляд сесії головою ради, заступниками голови, депутатами, постійними депутатськими комісіями чи іншими посадовими особами відповідно до вимог закону. Послідовність розгляду питань порядку денного головуючий може змінити лише за рішенням ради. В ході пленарного засідання рада має право повернутись до внесення змін до порядку денного, таке повернення здійснюється рішенням ради за пропозицією депутата, депутатської фракції (групи) та ухвалюється більшістю від присутніх

5.4. Проект рішення ради повинен складатися з таких  частин:

1) мотивувальної, в якій міститься посилання на закон, інший акт чи документ, на підставі якого викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюється завдання і терміни виконання поставленого завдання;

3) заключної, в якій містяться загальні терміни виконання та посилання на постійну комісію ради чи посадову особу, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення, узагальнення всіх матеріалів і підготовка інформації раді про результати виконання даного рішення.

Разом з проектом рішення ради подаються  такі матеріали до нього:

- пояснювальна записка (довідка) до проекту рішення, підписана виконавцем;

- передбачені текстом рішення додатки;

- висновок відповідної комісії ради.

Всі проекти рішення повинні візуватися (погоджуватися) автором проекту рішення; начальником управління фінансів, якщо проекти рішення стосуються фінансових питань чи бюджету (за згодою); керівником відповідного відділу виконавчого апарату ради чи іншою посадовою особою, до компетенції яких віднесено дане питання, або яким даним рішенням передбачається доручення чи завдання; заступником голови ради, якщо до його посадових обов’язків віднесене дане питання; головою відповідної постійної комісії, до компетенції якої віднесено розгляд даного питання. Відсутність відповідних погоджень не є підставою для відхилення запропонованого проекту рішення ради у розгляді на засіданні ради. Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради оприлюднюються на офіційному сайті районної ради згідно із Законом України «Про доступ до публічної інформації», а у виняткових випадках за один день або в день  пленарного засідання сесії районної ради.

Проекти рішень районної ради направляються депутатам районної ради на електронні адреси по мірі їх надходжень в районну раду від розробників.

5.5. Рада має право прийняти рішення про проведення широкого обговорення проектів рішень населенням району, трудовими колективами і висвітлення проекту рішення засобами масової інформації з обов’язковим врахуванням висловлених пропозицій і зауважень громадян.

5.6. У випадку коли в роботі над проектом рішення не буде досягнуто згоди всіх учасників, тоді на розгляд сесії виносяться одночасно альтернативні варіанти проекту рішення або окремі зміни і доповнення до них.

5.7. Рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішенням, так і по окремих його частинах.

Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада може прийняти   рішення про переголосування.

Після голосування по всіх пропозиціях та поправках, у випадку виникнення необхідності, Рада може прийняти рішення про направлення проекту рішення разом із ухваленими поправками на доопрацювання у відповідну постійну депутатську комісію (комісії).

Після оголошення головуючим про початок голосування ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і до оголошення його результатів слово нікому не надається. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його повні результати і прийняте рішення.

5.8. Рішення ради, які є регуляторними актами, приймаються радою в порядку, визначеному цим Регламентом та з врахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності та Положенням про порядок реалізації державної регуляторної політики Жидачівської районної ради Львівської області (із змінами, внесеними згідно рішення від 21.03.2017р.№182)

5.9. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Прийняті рішення підлягають оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа.

5.10. Рішення ради підписується головою ради (у встановлених законом випадках - заступником голови ради чи депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні).

5.11. Рішення ради з процедурних питань приймається більшістю голосів від загального складу ради і оформляється тільки протокольно.

5.12. Рішення  районної ради у п'ятиденний строк з моменту його прийняття може бути зупинене головою районної ради і внесено на повторний розгляд  районної ради із обґрунтуванням зауважень. Рада зобов'язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. Якщо рада відхилила зауваження голови районної ради і підтвердила попереднє рішення двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає чинності.

5.13. Конфлікт інтересів:

5.13.1.    Потенційний конфлікт інтересів - це наявність у особи приватного інтересу у сфері, в якій вона виконує свої службові чи представницькі повноваження, що може вплинути на об’єктивність чи неупередженість прийняття нею рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

Реальний конфлікт інтересів - це суперечність між приватним інтересом особи та її службовими чи представницькими повноваженнями, що впливає на об’єктивність або неупередженість прийняття рішень, або на вчинення чи невчинення дій під час виконання зазначених повноважень.

5.13.2. Депутат районної ради, у якого виник конфлікт інтересів, у разі присутності при розгляді проекту рішення на засіданні постійної комісії, президії оголошує про цей факт шляхом подання усної або письмової заяви, про що робиться запис у протоколі.

5.13.3. Голова,  заступник голови, депутати  районної ради беруть участь у розгляді, підготовці та прийнятті рішень  районною радою на сесії за умови самостійного публічного оголошення про це під час пленарного засідання ради, на якому розглядається відповідне питання.

Кожного пленарного засідання сесії ради, після голосування за порядок денний в цілому, голова засідання повідомляє депутатам районної ради про можливість оголосити про наявний у них конфлікт інтересів щодо питань, внесених до порядку денного пленарного засідання.

Депутати районної ради можуть оголосити про наявний у них конфлікт інтересів як усно, так і шляхом подання письмової заяви головуючому на засіданні. Заява депутата про конфлікт інтересів при розгляді питання порядку денного вноситься в протокол сесії.

5.13.4.   Здійснення контролю за дотриманням вимог частини першої цієї статті покладається на постійну депутатську комісію районної ради з питань роботи ради, законності, інформаційної політики та боротьби з корупцією. (із змінами, внесеними згідно рішення від 21.03.2017р.№182)

 Розділ 6. Депутатські групи та фракції

 

6.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчому окрузі депутати ради можуть на основі їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи та фракції.

6.1.1. Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за єдністю території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують, або іншими ознаками, фракції формуються на партійній основі. Депутатські групи та фракції можуть утворюватися на визначений  ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради. Депутатська група чи фракція може бути утворена в будь-який час протягом строку повноважень ради даного скликання за рішенням зборів депутатів ради,  які виявили бажання увійти до її складу. Депутатські фракції формуються на партійній основі депутатами ради, які обрані за списками політичних партій, що за результатами виборів увійшли до складу ради. Депутатська група складається не менш як із п’яти депутатів. Членство депутата ради в депутатській фракції чи групі не звільняє його від персональної відповідальності за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

6.1.2. Депутати ради, які входять до складу депутатської  фракції чи групи, обирають особу, яка очолює депутатську фракцію чи групу.

6.1.3. Депутатська фракція чи група реєструється радою за поданням особи, яка очолює депутатську фракцію чи групу, до якого додається підписане депутатами цієї фракції чи групи письмове повідомлення про сформування депутатської фракції чи групи із зазначенням її назви, персонального складу та партійної належності членів фракції чи групи та депутатів, які уповноважені представляти фракцію чи групу.

6.1.4. Голова фракції чи групи входить в склад президії районної ради автоматично з часу оголошення про створення відповідної депутатської фракції.

6.1.5. Повноваження депутатських фракцій та груп є похідними від повноважень депутата ради. Організація діяльності депутатських груп, фракцій визначається радою. Рада сприяє діяльності зареєстрованих нею депутатських фракцій та груп.

6.1.6. Діяльність депутатської фракції чи групи припиняється:

1) у разі вибуття окремих депутатів ради, внаслідок чого її чисельність стає меншою, ніж встановлено цим Регламентом;

2) у разі прийняття депутатами ради, які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

3) після закінчення строку, на який депутати ради об'єдналися в депутатську групу, або строку повноважень  ради.

6.3. Кожен депутат ради може бути членом не більше, ніж однієї фракції, групи.

6.4. Депутатські групи, фракції мають такі права:

- на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

- попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

-  на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради.

- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

-  здійснювати інші права, передбачені законами України.

 

Розділ 7. Постійні депутатські комісії та президія ради

 

7.1. Постійні депутатські комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Постійні депутатські комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Перелік, функціональна спрямованість і порядок організації роботи постійних депутатських комісій визначаються Положенням про  постійні депутатські комісії, що затверджується радою.

7.2. Голови постійних депутатських комісій входять в склад Президії районної ради.

7.3. Президія ради є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних депутатських комісій ради, а також уповноважені представники депутатських фракцій, груп згідно з відповідними рішеннями депутатських фракцій, груп. Президія ради здійснює свою діяльність відповідно до Положення про президію Жидачівської районної ради та чинного законодавства України.

7.4. Уповноважена особа від фракції, групи згідно поданих документів, автоматично входить в президію ради. 

 

Розділ 8. Вибори голови районної ради та його заступника

 

8.1. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови ради вносять депутати ради. Кандидати на посаду голови районної ради озвучують основні напрямки своєї майбутньої діяльності, після чого проводиться  обговорення.

8.2. Вибори голови та заступника проводиться таємним голосуванням.

8.3. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів обирається лічильна комісія. Обрання лічильної комісії проводиться з числа депутатів відкритим голосуванням, її чисельність встановлюється радою. До складу лічильної комісії не можуть входити депутати, чиї кандидатури висунуто для обрання на посаду голови районної ради. Лічильна комісія на своєму засіданні обирає зі свого складу голову і секретаря комісії. Рішення  лічильної комісії приймається більшістю голосів від її складу.

 В бюлетень для таємного голосування включаються в алфавітному порядку  кандидатури запропоновані для обрання на посаду голови районної ради.

Час, місце голосування, порядок його проведення визначається лічильною комісією і оголошується головою комісії.

Перед початком голосування голова лічильної комісії в присутності всіх членів комісії перевіряє виборчу скриньку, опечатує або опломбовує її.

Бюлетень для таємного голосування видається депутатам районної ради членами лічильної комісії згідно списку  на підставі посвідчення депутата районної ради чи іншого документу, що підтверджує особу. За отримання бюлетеня депутат ставить особистий підпис в списку.

 Після закінчення голосування лічильна комісія проводить підрахунок голосів, встановлює підсумки голосування, про що складає відповідний протокол.

Недійсними вважаються виборчі бюлетені невстановленої форми, бюлетені, в яких відсутні підписи голови і секретаря лічильної комісії, бюлетені, в яких не зроблено жодної позначки щодо волевиявлення депутата, або зроблено більш як одну позначку.

8.4. Обраним вважається кандидат за якого проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

8.5. Якщо на посаду голови було висунуто більше ніж два кандидати і жодного з них не було обрано, лічильна комісія проводить повторне голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу кількість голосів.

8.6. Якщо при повторному голосуванні жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатур. При цьому мають право на висунення і кандидатури, по яких проводилося голосування раніше.

8.7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується присутніми членами. Результати таємного голосування доводяться головою лічильної комісії до відома депутатів ради і відображаються в рішенні ради про обрання голови.

8.8. Заступник голови ради обирається з числа депутатів шляхом таємного голосування. Кандидатури для обрання заступника голови ради пропонує її голова.

8.9. Вибори заступника голови ради здійснюються у порядку встановленому для виборів голови ради.

8.10. Звільнення голови та заступника голови Жидачівської районної ради здійснюється згідно Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та  Кодексу законів «Про працю України». 

 

Розділ 9. Повноваження голови ради, його заступника та депутатів ради

 

9.1. Повноваження голови ради  визначаються Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими  законодавчими актами.

9.2. Відпустка голови та заступника голови районної ради надається на підставі розпоряджень голови районної ради. На час відпустки голови районної ради його повноваження виконує заступник голови ради згідно розпорядження голови районної ради.

9.3. Повноваження заступника голови ради визначаються відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Повноваження депутата ради визначаються Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” і цим регламентом.

9.5. Кожен депутат ради або група депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради має право вносити депутатські запити у письмовій чи усній формі. Депутатський запит підлягає включенню до порядку денного пленарного засідання ради. Депутатський запит обговорюється у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради. Рада може зобов'язати відповідний орган подати у встановлений нею строк звіт про виконання рішення по запиту депутата ради. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради. Депутат ради має право дати оцінку відповіді на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше 1/4 присутніх на засіданні депутатів ради. За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

9.6. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік зобов'язаний звітувати  про свою роботу перед виборцями, об'єднаннями громадян.

 

Розділ 10. Тимчасові та тимчасові контрольні комісії

10.1. Тимчасова комісія може створюватись з питань, які неможливо віднести на розгляд жодної з існуючих постійних комісій і діє до часу вирішення даного питання чи закінчення повноважень ради цього скликання. Рішення про створення такої тимчасової комісії ради, її назву та завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

10.2. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

10.3. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

10.4. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

10.5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

 

Розділ 11. Дисципліна та етика на сесіях районної ради

11.1. На пленарному засіданні ради промовець не повинен вживати образливі висловлювання, закликати до незаконних і насильницьких дій, використовувати у своїх виступах недостовірні або неперевірені відомості та допускати прояви некоректної поведінки. Головуючий на пленарному засіданні ради після попередження промовця про неприпустимість таких висловлювань і закликів або у разі некоректної поведінки має право припинити його виступ, а у разі не реагування на попередження головуючого  - позбавити його права виступу на пленарному засіданні ради з даного питання. У разі повторного порушення дисципліни та етики промовець може бути позбавлений головуючим або за рішенням  більшості від присутніх депутатів права виступу на поточному пленарному засіданні ради.

 11.2. Якщо промовець висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з яких йому надано слово, головуючий на пленарному засіданні ради після двох попереджень позбавляє його слова. Та частина виступу промовця, яка виголошена після позбавлення його слова, не включається до протоколу пленарного засідання ради.

11.3. Під час пленарного засідання ради депутати ради не повинні заважати промовцям і слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйняттю виступу (вигуками, оплесками, вставанням тощо).

11.4. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, головуючий попереджує його персонально і закликає до порядку. У разі грубого порушення дисципліни або перешкоди проведенню засідання головуючий може оголосити перерву або закрити засідання.

11.5. Особи, присутні за запрошеннями на пленарних засіданнях ради, засіданнях постійних комісій чи тимчасових контрольних комісій, робочих груп, фракцій, повинні  дотримуватися правил етики і дисципліни та не порушувати порядок

Розділом 12.Виконавчий апарат ради

12.1.Виконавчий апарат ради утворюється відповідною радою. Його структура, чисельність, визначена відповідно до типових штатів, затверджених Кабінетом Міністрів України, та витрати на утримання встановлюються радою за поданням її голови.

12.2. Виконавчий апарат ради за посадою очолює голова ради

12.3.Виконавчий апарат районної ради забезпечує здійснення радою повноважень, наданих їй  Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування» та іншими законами.

12.4.Виконавчий апарат ради здійснює організаційне, правове, інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності ради, її органів, депутатів, сприяє здійсненню відповідною радою взаємодії і зв'язків з територіальними громадами, місцевими органами виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого самоврядування.

Розділ 13. Заключні положення

13.1. З питань, неврегульованих цим Регламентом, рада у своїй роботі керується Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, та іншими законами, нормативними актами щодо місцевого самоврядування.

13.2. Зміни і доповнення до даного Регламенту вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

13.3. Даний Регламент, а також зміни та доповнення до нього, набирають чинності після затвердження їх на сесії відкритим голосуванням

Заступник голови районної ради                                                  Ігор Лалак 

 
Регламент ради PDF Друк e-mail

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                    рішенням  Жидачівської районної

                                                                               ради    УІ     скликання

                                                                                       від 21 грудня 2010 року №7

                                                                                           зі змінами від 06.10.11р.№125

від 29.01.2011р.№452

РЕГЛАМЕНТ  ЖИДАЧІВСЬКОЇ  РАЙОННОЇ  РАДИ


Розділ 1 . Загальні засади.

1.1. Регламент Жидачівської районної ради УІ (надалі ради) визначає порядок скликання і роботи сесії ради, підготовки і розгляду нею питань, прийняття рішень ради  та  інших процедурних питань.

1.2. Рада є органом місцевого самоврядування, що представляє спільні інтереси територіальних громад сіл, селищ, міст Жидачівського району в межах повноважень, визначених Конституцією України, Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, іншими законами України, а також повноважень, переданих їй відповідними сільськими, селищними і міськими радами.

1.3. Порядок формування та діяльності ради визначається Конституцією України, Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів”, “Про статус депутатів місцевих рад”, іншими нормативними актами України та цим регламентом.

Розділ 2. Сесія ради.

2.1.   Рада проводить свою роботу сесійно.

2.2.  Сесія складається з пленарних засідань ради.

2.3. Сесія Ради розпочинає свою роботу об. 11 год.. Відкриття сесії оголошується головуючим на початку першого пленарного засідання. При відкритті сесії і після її закриття виконується державний Гімн України.

2.3. Сесія є основною організаційно-правовою формою роботи ради і діє виключно в межах повноважень, визначених Конституцією та Законами України.

Розділ 3. Скликання сесії ради.

3.1. Перша сесія новообраної  ради скликається головою  територіальної виборчої комісії.

3.2. Наступні сесії ради скликаються головою  ради.

3.3. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу на квартал.

3.4. У разі немотивованої відмови   голови ради або неможливості його скликати  сесію ради, сесія скликається заступником голови ради. У цьому випадку сесія скликається:

   1) відповідно до доручення голови ради;

   2) якщо голова ради  без поважних причин не скликав сесію у двотижневий строк після пропозиції не менш як однієї третини депутатів від загального складу ради або голови  районної державної адміністрації;

   3) якщо сесія не скликається головою  ради у передбачені законом строки.

3.5. У разі якщо ні голова, ні заступник голови ради у двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених п.п.2 п.3.4 цього регламенту, сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну третину складу ради, або постійною комісією ради.

3.6. Розпорядження голови ради (або розпорядження заступника голови ради, рішення депутатів, висновок постійної комісії) про скликання сесії ради доводиться до відома депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради.

 

Розділ 4. Засідання сесії ради.

4.1. Першу сесію новообраної ради відкриває і веде голова відповідної районної виборчої комісії. Він інформує раду про підсумки виборів депутатів  і визнання їх повноважень.

4.2. З моменту визнання повноважень депутатів ради, рада обирає тимчасову президію з числа депутатів ради в кількості не більше 5-ти осіб – представників партій від яких обрано найбільше депутатів ради. Члени тимчасової президії почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання голови ради.

4.3. Сесію районної ради відкриває і веде голова ради або його заступник. У випадку, передбаченому п.3.5. цього регламенту, сесію відкриває за дорученням групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, один з депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради - один з депутатів  ради.

4.4. Перед кожним пленарним засіданням сесії здійснюється реєстрація депутатів. Сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.

4.5. У роботі сесії з правом дорадчого голосу можуть брати участь народні депутати України, депутати Львівської обласної ради, члени Громадської Ради при районній раді. На сесію можуть бути запрошені представники органів державної влади, громадських організацій, політичних партій, трудових колективів, засобів масової інформації, а також інші особи.

4.6. Сесії районної ради проводяться відкрито та гласно. Відкритість та гласність реалізується шляхом: онлайн - трансляцій відкритих пленарних засідань сесій районної ради, розміщення документованих та інформаційних матеріалів на офіційному веб - сайті ради  та в засобах масової інформації (зі змінами від 29.01.2015р.№452).

У разі необхідності рада може прийняти рішення про проведення закритого пленарного засідання

4.7. У залі, де проводиться пленарне засідання сесії ради встановлюється Державний прапор України.

4.8. Організаційно-технічне забезпечення  роботи сесії покладається на виконавчий апарат ради.

4.9 На початку сесії відводиться до 30 хв. для оголошення депутатських запитів на вимогу будь-кого з депутатів районної ради.

4.10. Головуючий на сесії ради:

-   відкриває і закриває засідання;

-   забезпечує виконання цього Регламенту;

-   керує засіданням ради, стежить за дотриманням кворуму при прийнятті рішень;

-   оголошує питання, що виносяться на розгляд ради;

-  оголошує списки осіб, які записалися до виступу, періодично інформує про матеріали, що надійшли на адресу сесії;

-   надає слово для виступів;

-   ставить питання на голосування, оголошує його результати;

-   з власної ініціативи може ставити питання, що обговорюються на додаткове голосування;

-   на початку чергового засідання інформує про склад і кількість осіб, запрошених на сесію;

-   здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту;

4.11. Для здійснення голосування (відкритого, таємного, поіменного) сесія на час проведення пленарного засідання відкритим голосуванням простою більшістю голосів від загального складу ради обирає з числа депутатів лічильну комісію у складі трьох осіб. На своєму засіданні лічильна комісія обирає голову та секретаря комісії.

4.12. Пленарне засідання сесії розпочинається із затвердження порядку денного сесії. Проект порядку денного формує Президія районної ради. Пропозиції щодо питань на розгляд ради можуть вноситися  головою чи заступником ради,  постійними  комісіями, депутатами,  головою місцевої державної адміністрації, загальними зборами громадян.

4.14. При виступах на пленарних засіданнях встановлюються такі обмеження часу:

-  доповідь   -  до 20 хвилин;

-  співдоповідь  -  до 10 хвилин;

-  запитання та відповіді по доповіді та співдоповідях    -  до 30 хвилин;

-  обговорення доповіді  -  до 1 години;

-  виступи в обговоренні   -   до 5 хвилин;

-  повторні виступи  -  до 3 хвилин;

-  запитання  -  до 1 хвилини;

-  відповідь на запитання  -  до  2 хвилин;

-  довідки  -  до 3 хвилин;

-  репліка за порядком ведення   -  до 1 хвилини.               

4.15. Головуючий на засіданні за хвилину до закінчення часу виступу попереджує виступаючого. Після закінчення визначеного часу виступу, головуючий має право припинити виступ. До припинення дебатів головуючий зобов’язаний надати слово депутату, який виступає від постійної комісії, а також іншим особам, які згідно із законом та цим Регламентом мають право на виступ.  Перед  припиненням обговорення головуючий зобов’язаний оголосити список депутатів, які не виступили і на їх вимогу включити текст виступу у протокол сесії. Головуючий надає слово голові ради (заступнику), голові державної адміністрації чи іншим особам на їх прохання в межах встановленої регламентом тривалості виступу.

4.16. Будь-які питання вирішуються шляхом поіменного голосування на пропозицію не менше 1/3 депутатів від загального складу  даної ради.

Розділ 5. Порядок прийняття рішень ради.

5.1. Рада в межах своїх повноважень приймає нормативні та інші акти у формі рішень.

5.2. Рішення ради приймаються на її пленарному засіданні після обговорення більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків, передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”.

5.3. Проекти рішень ради готуються та виносяться на розгляд сесії головою ради, заступниками голови,  депутатами, постійними комісіями чи іншими посадовими особами відповідно до вимог закону.

5.4. Проект рішення ради повинен складатися з таких  частин:

1) мотивувальної, в якій міститься посилання на закон, інший акт чи документ, на підставі якого викликана необхідність прийняття даного рішення;

2) вирішальної, в якій конкретно і чітко формулюється завдання і терміни виконання поставленого завдання;

3) заключної, в якій містяться загальні терміни виконання та посилання на постійну комісію ради чи посадову особу, на яких покладається контроль за повним виконанням рішення, узагальнення всіх матеріалів і підготовка інформації раді про результати виконання даного рішення.

      Разом з проектом рішення ради подаються  такі матеріали до нього:

      - пояснювальна записка (довідка) до проекту рішення, підписана виконавцем;

      - передбачені текстом рішення додатки;

      - висновок відповідної комісії ради.

      Всі проекти рішення повинні візуватися (погоджуватися) автором проекту рішення; начальником управління фінансів, якщо проекти рішення стосуються фінансових питань чи бюджету (за згодою); керівником відповідного відділу виконавчого апарату ради чи іншою посадовою особою, до компетенції  яких віднесено дане питання, або яким даним рішенням передбачається доручення чи  завдання; заступником голови ради, якщо до його посадових обов’язків віднесене  дане питання; головою відповідної постійної комісії, до компетенції якої віднесено розгляд даного питання.  Відсутність відповідних погоджень не є підставою для відхилення  запропонованого проекту рішення ради у розгляді на засіданні ради. Проекти нормативно-правових актів, рішень районної ради оприлюднюються на офіційному сайті районної ради не пізніше як за 20 робочих днів до дати їх розгляду з метою прийняття (зі змінами від 06.10.11р.№125).

5.5. Рада має право прийняти рішення про проведення широкого обговорення проектів рішень населенням району, трудовими колективами і висвітлення проекту рішення засобами масової інформації з обов’язковим врахуванням висловлених пропозицій і зауважень громадян.

5.6. У випадку коли в роботі над проектом рішення не буде досягнуто згоди всіх учасників, тоді на розгляд сесії виносяться одночасно альтернативні варіанти проекту рішення або окремі зміни і доповнення до них.

5.7. Рада має право провести обговорення і голосування як в цілому за рішенням, так і по окремих його частинах.

5.8. Рішення ради, які є регуляторними актами, приймаються радою в порядку, визначеному цим Регламентом та з врахуванням вимог Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”.

5.9. Рішення ради приймається відкритим, таємним або поіменним голосуванням відповідно до вимог закону та згідно з рішенням ради. Депутатські групи та фракції мають право вносити раді  пропозиції щодо способу голосування.

5.10. Рішення ради вважається прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість депутатів від загального складу ради, крім випадків передбачених Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”. Прийняті рішення підлягають оприлюдненню невідкладно, але не пізніше п’яти робочих днів з дня затвердження документа. (зі змінами від 06.10.11р.№125).

5.11. Рішення ради підписується головою ради (у встановлених законом випадках - заступником голови ради чи депутатом ради, який за дорученням депутатів головував на засіданні).

5.12. Рішення ради з процедурних питань приймається більшістю голосів від загального складу ради і оформляється тільки протокольно.

Розділ 6. Депутатські групи та фракції.

6.1. Для спільної роботи по здійсненню депутатських повноважень у виборчому окрузі депутати ради  можуть  на  основі  їх взаємної згоди об'єднуватися в депутатські групи та фракції.

6.1.1. Депутати ради об'єднуються в депутатські групи за
єдністю території їх виборчих  округів,  спільністю  проблем,  які
вони вирішують, або іншими ознаками, фракції формуються на партійній
основі. Депутатські групи та фракції можуть утворюватися на  визначений  ними період, але не більше ніж на строк повноважень ради. Депутатська група  чи фракція може  бути  утворена  в  будь-який  час протягом  строку  повноважень  ради  даного  скликання за рішенням зборів депутатів ради,  які виявили бажання увійти до  її складу. Депутатська фракція складається не менш як із п'яти депутатів. Депутатська група складається не менш як із п»яти депутатів. Членство депутата ради в  депутатській  фракції чи групі  не звільняє  його  від  персональної відповідальності  за здійснення своїх депутатських повноважень у виборчому окрузі.

6.1.2. Депутати ради, які входять до складу депутатської  фракції чи групи, обирають особу, яка очолює депутатську фракцію чи групу.

6.1.3.  Депутатська  фракція чи група реєструється радою за  поданням  особи,  яка  очолює  депутатську  фракцію чи групу,  до   якого додається  підписане  депутатами  цієї фракції чи групи письмове повідомлення про  сформування  депутатської фракції чи групи  із  зазначенням  її  назви, персонального  складу  та  партійної  належності  членів  фракції чи групи та депутатів, які уповноважені представляти фракцію чи групу.

6.1.4. Голова фракції чи групи входить в склад президії районної ради автоматично з часу оголошення про створення відповідної депутатської фракції.

6.1.5.  Повноваження депутатських фракцій та груп є похідними від повноважень депутата ради.  Організація   діяльності  депутатських  груп, фракцій  визначається радою. Рада  сприяє  діяльності  зареєстрованих нею депутатських фракцій та груп.

6.1.6. Діяльність депутатської фракції чи групи припиняється:

     1) у разі вибуття окремих депутатів ради,  внаслідок чого  її чисельність стає меншою,  ніж встановлено цим Регламентом;

     2) у разі прийняття депутатами ради,  які входять до її складу, рішення про розпуск депутатської групи;

     3) після  закінчення  строку,  на який депутати ради об'єдналися  в   депутатську   групу,   або   строку   повноважень  ради.

6.3. Кожен депутат ради може бути членом не більше, ніж однієї фракції, групи.

6.4. Депутатські групи, фракції мають такі права:

-  на пропорційне представництво в постійних та тимчасових комісіях ради;

-  попередньо обговорювати кандидатури посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада;

-  на гарантований виступ свого представника на пленарному засіданні ради.

- об’єднувати зусилля з іншими групами, фракціями для створення більшості в раді чи опозиції;

-  здійснювати інші права, передбачені законами України.

Розділ 7.  Постійні комісії  та президія ради.

7.1. Постійні комісії ради є органами ради, що обираються з числа її депутатів для вивчення, попереднього  розгляду  і підготовки питань, які належать до її відання, здійснення контролю за виконанням рішень ради. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. Всі інші питання структури комісії вирішуються відповідною комісією. Перелік,  функціональна  спрямованість  і  порядок організації роботи постійних комісій визначаються  Положенням  про  постійні  комісії,  що затверджується радою.

7.2. Голови постійних комісій входять в склад Президії районної ради.

7.3. Президія ради  є дорадчим органом ради, який попередньо готує узгоджені пропозиції та рекомендації з питань, що передбачається внести на розгляд ради. До складу президії входять голова ради, його заступник, голови постійних комісій ради, а також уповноважені представники депутатських фракцій, груп згідно з відповідними рішеннями депутатських фракцій, груп. Президія ради здійснює свою діяльність відповідно до Положення про президію Жидачівської районної ради та чинного законодавства України.

7.4. Уповноважена особа від фракції, групи згідно поданих документів, автоматично входить в президію ради.

                        

Розділ 8.  Вибори голови районної ради та його заступника.       

8.1. Пропозиції щодо кандидатур на посаду голови ради вносять депутати ради.

8.2. Вибори голови та заступника проводиться таємним голосуванням.

8.3. Для проведення таємного голосування і визначення його результатів обирається лічильна комісія. Обрання лічильної комісії проводиться з числа депутатів відкритим голосуванням, її чисельність встановлюється радою. Таємне голосування проводиться шляхом видачі бюлетенів під час пленарного засідання ради. Під контролем лічильної комісії здійснюється внесення прізвища, імені та по батькові кожного кандидата на посаду голови ради. Прізвища, висунутих кандидатур,  розташовуються у виборчому бюлетені в алфавітному порядку. Бюлетені підписуються головою і секретарем лічильної комісії. Членами лічильної комісії, кожному депутатові після пред’явлення ним посвідчення депутата ради, або документа, що засвідчує його особу, видається один бюлетень. Про отримання бюлетеня  депутат ставить власноручний підпис у списку депутатів. Кожен депутат голосує особисто. Голосування за інших депутатів не допускається. Депутат може голосувати тільки за одного кандидата. У разі коли депутат не підтримує жодного кандидата, він робить відповідну позначку у квадраті напроти слів: ”Не підтримую жодного кандидата”.

8.4. Обраним вважається кандидат за якого проголосувала більшість депутатів від загального складу ради.

8.5. Якщо на посаду голови було висунуто більше ніж два кандидати і жодного з них не було обрано, лічильна комісія проводить повторне голосування по двох кандидатах, які отримали найбільшу кількість голосів.

8.6. Якщо при повторному голосуванні жоден кандидат не набрав необхідної кількості голосів, проводяться повторні вибори з новим висуненням кандидатур. При цьому мають право на висунення і кандидатури, по яких проводилося голосування раніше.

8.7. Про результати таємного голосування лічильна комісія складає протокол, який підписується присутніми членами. Результати таємного голосування доводяться головою лічильної комісії до відома депутатів ради і відображаються в рішенні ради про обрання голови.

8.8. Заступник голови ради обирається з числа депутатів шляхом таємного голосування. Кандидатури для обрання заступника голови ради пропонує її голова.

8.9. Вибори заступника голови ради здійснюються у порядку встановленому для виборів                       голови ради.

8.10. Звільнення голови та заступника голови Жидачівської районної ради, у випадку подання ними заяви «Про звільнення з займаної посади за власним бажанням» посилаючись на Кодекс законів «Про працю України», проводиться за рішенням ради шляхом відкритого голосування більшістю від складу ради.

Розділ 9.  Повноваження голови ради, його заступника та депутатів ради.

9.1. Повноваження голови ради  визначаються  Конституцією  України, Законом  України  “Про місцеве самоврядування в Україні” та іншими  законодавчими актами.

9.2. Відпустка голови та заступника голови районної ради надається на підставі розпоряджень голови районної ради. На час відпустки голови районної ради його повноваження виконує  заступник голови ради згідно розпорядження голови районної ради.

9.3. Повноваження заступника голови ради визначаються відповідно до чинного законодавства України.

9.4. Повноваження депутата ради визначаються Законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про статус депутатів місцевих рад” і цим регламентом.

9.5. Кожен депутат ради або  група депутатів попередньо або на пленарному засіданні ради має право вносити  депутатські запити у письмовій чи  усній  формі.  Депутатський запит  підлягає  включенню  до порядку денного пленарного засідання ради. Депутатський  запит  обговорюється  у разі необхідності на пленарному засіданні місцевої ради. Рада  може  зобов'язати   відповідний   орган   подати   у встановлений  нею  строк  звіт  про  виконання  рішення  по запиту депутата ради. Відповідь на запит у разі необхідності розглядається на пленарному засіданні ради.  Депутат  ради має право дати оцінку  відповіді  на свій депутатський запит. За результатами відповіді на депутатський запит може бути проведено обговорення,  якщо на цьому наполягає не менше   1/4   присутніх  на  засіданні  депутатів  ради.  За результатами розгляду відповіді на депутатський запит рада приймає відповідне рішення.

9.6. Депутат місцевої ради періодично, але не рідше одного разу на рік зобов'язаний звітувати  про  свою  роботу  перед  виборцями,  об'єднаннями    громадян.

Розділ 10. Тимчасові та тимчасові контрольні комісії.

  10.1. Тимчасова комісія може створюватись з питань, які неможливо  віднести на розгляд жодної з існуючих постійних комісій і діє до часу вирішення даного питання чи закінчення повноважень ради цього скликання. Рішення про створення такої тимчасової комісії ради, її назву та завдання, персональний склад та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало більшість депутатів від загального складу ради.

10.2. Тимчасові контрольні комісії ради є органами ради, які обираються з числа її депутатів для здійснення контролю з конкретно визначених радою питань, що належать до повноважень місцевого самоврядування. Контрольні комісії подають звіти і пропозиції на розгляд ради.

10.3. Рішення про створення тимчасової контрольної комісії ради, її назву та завдання, персональний склад комісії та її голову вважається прийнятим, якщо за це проголосувало не менше 1/3 депутатів від загального складу ради.

10.4. Засідання тимчасових контрольних комісій ради проводяться, як правило, закриті. Депутати, які входять до складу тимчасової контрольної комісії, та залучені комісією для участі в її роботі спеціалісти, експерти, інші особи не повинні розголошувати інформацію, яка стала їм відома у зв’язку з її роботою.

10.5. Повноваження тимчасової контрольної комісії ради припиняються з моменту прийняття радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії, а також у разі припинення повноважень ради, яка створила цю комісію.

Розділ 11.  Заключні положення.

11.1. З питань, неврегульованих цим Регламентом, рада у своїй роботі керується  Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, Законом України „Про статус депутатів місцевих рад”, та іншими законами, нормативними актами щодо місцевого самоврядування.

11.2. Зміни і доповнення до даного Регламенту вносяться в порядку, встановленому для його прийняття.

11.3. Даний Регламент, а також зміни та доповнення до нього, набирають чинності після затвердження їх на сесії відкритим голосуванням

Заступник голови районної ради                                                           М.Стеців